ПРОГРАММА 1-4 КЛАСС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час  

Понеделник

1 РЕ-ИУЧ Математ. Математ. БЕЛ БЕЛ БЕЛ РЕ Комп. Мод.
2 БЕЛ Ок. Св. БЕЛ БЕЛ ЧО БЕЛ БЕЛ РЕ
3 Техн. и пр. Из.изк. БЕЛ Математ. Из.изк. РЕ Математ. БЕЛ
4 Музика Из.изк. Музика Техн. и пр. Из.изк. Комп.мод. ФВС БЕЛ
5 Ч.кл. Пилчева АЕ-ИУЧ ФВС Ч.кл. Математ. Музика ЧП
6 АЕ-ФУЧ МОСД АЕ-ИУЧ Пилчева Музика Мат. – ФУЧ ЧП ФВС
7 АЕ-ФУч Пилчева ЦОУД-М.Дим. АЕ-ФУЧ Мат. – ФУЧ Неделчева Чобанова ИТ-ФУЧ
8 Чобанова Камбурова ЦОУД-М.Дим. АЕ-ФУЧ Неделчева МОСД Мат. – ФУЧ Пилчева
9 МОСД

ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/час  

Вторник

1 Математ. БЕЛ Математ. Математ. ФВС ЧО БЕЛ БЕЛ
2 АЕ-ИУЧ БЕЛ РЕ БЕЛ БЕЛ Музика БЕЛ БЕЛ
3 БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математ. Математ.
4 БЕЛ АЕ-ИУЧ БЕЛ Музика Комп.мод. ФВС РЕ АЕ-ИУЧ
5 Пилчева Неделчева ФВС Ч.кл. РЕ Математ. ФВС АЕ-ИУЧ
6 Неделчева ЧК-Цвят. Камбурова Пилчева Математ. АЕтеатър/АЕи АЕ – ФУЧ Мат. – ФУЧ
7 Чобанова Неделчева Камбурова Пилчева ЦОУД-Йордан АЕ Консулт. Консулт.
8 МОСД Чобанова Камбурова РЕ – ФУЧ ЦОУД-Йордан Неделчева АЕ – ФУЧ Пилчева
9

СРЯДА

СРЯДА

Клас/час  

Сряда

1 Математ. БЕЛ РЕ БЕЛ МУЗ./Арт.р. МУЗ./Арт.р. БЕЛ Математ.
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Музика БЕЛ РЕ
3 Ок. Св. Математ. Из.изк. Из.изк. БЕЛ БЕЛ ФВС Музика
4 Из.изк. Музика Ок. Св. АЕ-ИУЧ РЕ ЧО ЧО Из.изк.
5 Из.изк. Пилчева ФВС АЕ-ИУЧ ЧП ФВС Неделчева Из.изк.
6 ИТ-ФУЧ АЕ – ФУЧ АЕ – ФУЧ Пилчева Спорт/Бълг.к Спорт/Бълг.к Техн. и пр. ФВС
7 Чобанова АЕ – ФУЧ АЕ – ФУЧ Пилчева Неделчева РЕ ИТ-ФУЧ МОСД
8 Чобанова ЦОУД-Цвятк. Камбурова Пилчева Астр.-ФУЧ Неделчева РЕ ИТ -фУЧ
9 ЦОУД-Цвятк. Астр.-ФУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/час  

Четвъртък

1 Математ. БЕЛ Математ. ИТ-ИУЧ Математ. Техн. и пр. БЕЛ БЕЛ
2 ФВС РЕ-ИУЧ ИТ-ИУЧ РЕ Музика Математ. БЕЛ БЕЛ
3 БЕЛ Математ. БЕЛ Математ. Техн. и пр. БЕЛ Математ. Математ.
4 БЕЛ Музика БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ АЕ-ИУЧ ЧО
5 Пилчева Техн. и пр. РЕ – ФУЧ БЕЛ Чобанова ЧП АЕ-ИУЧ Техн. и пр.
6 Консулт. Неделчева Пилчева МОСД Конс. ЧК Комп. Мод. ФВС
7 Камбурова ИТ-ФУЧ Пилчева РЕ – ФУЧ АЕ- ФУЧ Неделчева Чобанова АЕ – ФУЧ
8 ИТ-ФУЧ Чобанова Пилчева Камбурова Театр./АЕ-ФУ Неделчева МОСД АЕ – ФУЧ
9

ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/час  

Петък

1 РЕ-ИУЧ БЕЛ Математ. Математ. Математ. Математ. Из.изк. Математ.
2 БЕЛ БЕЛ Музика Ок. Св. БЕЛ БЕЛ Из.изк. ЧП
3 Математ. Математ. Техн. и пр. РЕ ИТ/екология ИТ/екология Математ. БЕЛ
4 Музика ФВС Ч.кл. Музика ФВС Из.изк. ЧП РЕ
5 ФВС РЕ-ИУЧ Чобанова Пилчева ЧО Из.изк. Ч.кл. Чкл.
6 ЦОУД-Запр. Камбурова МОСД Консулт. Неделчева Консулт. ЦОУД-Чавд. Пилчева
7 ЦОУД-Запр. ЦОУД- Цв. Консулт. Камбурова РЕ Неделчева Чобанова Пилчева
8 ЦОУД-Запр. ИТ-ФУЧ РЕ – ФУЧ Камбурова Неделчева РЕ Чобанова Пилчева
9