РЪКОВОДСТВО

Управител

Лазар Стоянов
Тел.: +359 51 448806

Директор

Снежина Иванова
Тел: +359 877 665 635

Зам. – директор „Учебна дейност“

Теодора Богданова
Тел: +359 894 479 071

Зам. – директор „Административно-стопанска дейност ``

Николай Николов
Тел: +359 893 338 491

Технически секретар:

Тел: +359 877 665 635
Еmail: education@sok-kamchia.com
gagarin.kamchia@gmail.com